TRAO QUÀ TẾT CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN XUÂN CANH TÝ 2020   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 16/01/2020 12:51

CÔNG TY TỔ CHỨC TRAO QUÀ TẾT CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NHÂN DỊP XUÂN CANH TÝ 2020

hàng năm cứ mỗi dịp xuân về. Công ty lại tổ chức trao quà tết cho cán bộ công nhân viên, món quà tuy nhỏ nhưng khích lệ, động viên

tinh thần cho cán bộ công nhân viên luôn cố gắng làm việc để đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

gccc

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại