HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 24/02/2020 10:04

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 19 tháng 2 năm 2020. Ban tổng giám đốc công ty tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

tham dự hội nghị. gồm Ban điều hành, các trưởng, phó phòng, rạp tháng 8, hãng phim Hà Nội và  tổ trưởng công đoàn các bộ phận

 Đ/c Tổng giám đốc Mai Xuân Phương chủ trì hội nghị.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại