KẺ ĐÀO TẨU GIẤC MƠ (C16)
 • 12:15
 • 16:15
 • 20:30
 • QUỶ LÙN TINH NGHỊCH: CHUYẾN LƯU DIỄN THẾ GIỚI (P)
 • 09:30
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:45
 • 16:30
 • 18:15
 • 20:00
 • TRUYỀN THUYẾT VỀ QUÁN TIÊN (C16)
 • 10:15
 • 14:15
 • 18:30
 • TRẬN CHIẾN MIDWAY (C16)
 • 13:20
 • 17:40
 • 20:15
 • SAM SAM: ANH HÙNG NHÍ TẬP SỰ (P)
 • 08:45
 • 11:40
 • 16:00
 • KẺ ĐÀO TẨU GIẤC MƠ (C16)
 • 12:30
 • 16:30
 • 20:30
 • QUỶ LÙN TINH NGHỊCH: CHUYẾN LƯU DIỄN THẾ GIỚI (P)
 • 13:00
 • 14:45
 • 16:30
 • 18:15
 • 20:00
 • TRUYỀN THUYẾT VỀ QUÁN TIÊN (C16)
 • 14:30
 • 18:30
 • TRẬN CHIẾN MIDWAY (C16)
 • 13:20
 • 17:40
 • 20:15
 • SAM SAM: ANH HÙNG NHÍ TẬP SỰ (P)
 • 16:00
 • KẺ ĐÀO TẨU GIẤC MƠ (C16)
 • 12:15
 • 16:15
 • 20:30
 • QUỶ LÙN TINH NGHỊCH: CHUYẾN LƯU DIỄN THẾ GIỚI (P)
 • 09:30
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:45
 • 16:30
 • 18:15
 • 20:00
 • TRUYỀN THUYẾT VỀ QUÁN TIÊN (C16)
 • 10:15
 • 14:15
 • 18:30
 • TRẬN CHIẾN MIDWAY (C16)
 • 09:00
 • 13:20
 • 17:40
 • 20:15
 • SAM SAM: ANH HÙNG NHÍ TẬP SỰ (P)
 • 08:45
 • 11:40
 • 16:00