TÒA THÁP CHỌC TRỜI (C16)
 • 09:50
 • 13:30
 • 15:20
 • 19:10
 • 21:00
 • KHÁCH SẠN HUYỀN BÍ 3: KỲ NGHỈ MA CÀ RỒNG
 • 09:30
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:40
 • 18:30
 • 20:15
 • HOA CỦA QUỶ (C18)
 • 11:40
 • 17:20
 • MAMMA MIA: YÊU LẦN NỮA (C16)
 • 10:40
 • 14:20
 • 16:20
 • 20:00
 • MỸ NHÂN NGƯ: HỒ TỬ THẦN (C18)
 • 09:00
 • 12:45
 • 18:20
 • SIBERIA CUỘC CHIẾN KIM CƯƠNG XANH (C18)
 • 11:10
 • 15:00
 • 17:00
 • 20:45
 • PHÙ THỦY GRUMP VÀ VƯƠNG QUỐC SẮC MÀU (P)
 • 09:10
 • 13:10
 • 19:00
 • TÒA THÁP CHỌC TRỜI (C16)
 • 09:50
 • 13:30
 • 15:20
 • 19:10
 • 21:00
 • KHÁCH SẠN HUYỀN BÍ 3: KỲ NGHỈ MA CÀ RỒNG
 • 09:30
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:40
 • 18:30
 • 20:15
 • HOA CỦA QUỶ (C18)
 • 11:40
 • 17:20
 • MAMMA MIA: YÊU LẦN NỮA (C16)
 • 10:40
 • 14:20
 • 16:20
 • 20:00
 • MỸ NHÂN NGƯ: HỒ TỬ THẦN (C18)
 • 09:00
 • 12:45
 • 18:20
 • SIBERIA CUỘC CHIẾN KIM CƯƠNG XANH (C18)
 • 11:10
 • 15:00
 • 17:00
 • 20:45
 • PHÙ THỦY GRUMP VÀ VƯƠNG QUỐC SẮC MÀU (P)
 • 09:10
 • 13:10
 • 19:00
 • TÒA THÁP CHỌC TRỜI (C16)
 • 09:50
 • 13:30
 • 15:20
 • 19:10
 • 21:00
 • KHÁCH SẠN HUYỀN BÍ 3: KỲ NGHỈ MA CÀ RỒNG
 • 09:30
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:40
 • 18:30
 • 20:15
 • HOA CỦA QUỶ (C18)
 • 11:40
 • 17:20
 • MAMMA MIA: YÊU LẦN NỮA (C16)
 • 10:40
 • 14:20
 • 16:20
 • 20:00
 • MỸ NHÂN NGƯ: HỒ TỬ THẦN (C18)
 • 09:00
 • 12:45
 • 18:20
 • SIBERIA CUỘC CHIẾN KIM CƯƠNG XANH (C18)
 • 11:10
 • 15:00
 • 17:00
 • 20:45
 • PHÙ THỦY GRUMP VÀ VƯƠNG QUỐC SẮC MÀU (P)
 • 09:10
 • 13:10
 • 19:00
 • TÒA THÁP CHỌC TRỜI (C16)
 • 09:50
 • 13:30
 • 15:20
 • 19:10
 • 21:00
 • KHÁCH SẠN HUYỀN BÍ 3: KỲ NGHỈ MA CÀ RỒNG
 • 09:30
 • 11:15
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:40
 • 18:30
 • 20:15
 • HOA CỦA QUỶ (C18)
 • 11:40
 • 17:20
 • MAMMA MIA: YÊU LẦN NỮA (C16)
 • 10:40
 • 14:20
 • 16:20
 • 20:00
 • MỸ NHÂN NGƯ: HỒ TỬ THẦN (C18)
 • 09:00
 • 12:45
 • 18:20
 • SIBERIA CUỘC CHIẾN KIM CƯƠNG XANH (C18)
 • 11:10
 • 15:00
 • 17:00
 • 20:45
 • PHÙ THỦY GRUMP VÀ VƯƠNG QUỐC SẮC MÀU (P)
 • 09:10
 • 13:10
 • 19:00