Đăng nhập
(2D) AVENGERS: CUỘC CHIẾN VÔ CỰC (C16)
 • 09:10
 • 11:50
 • 14:30
 • 15:50
 • 17:15
 • 20:00
 • 11 NIỀM HY VỌNG (C16)
 • 10:30
 • 13:55
 • 20:20
 • DEADPOOL 2 (C18)
 • 08:50
 • 09:50
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:10
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:40
 • 20:40
 • HẦM MA (C16)
 • 11:20
 • 14:40
 • 17:50
 • 21:00
 • LEO DA VINCI : TRUY TÌM KHO BÁU (P)
 • 09:00
 • 12:25
 • 18:45
 • KIKORIKI: DU HÀNH VƯỢT THỜI GIAN (P)
 • 09:40
 • 13:00
 • 16:10
 • 19:20
 • (2D) AVENGERS: CUỘC CHIẾN VÔ CỰC (C16)
 • 09:10
 • 11:50
 • 14:30
 • 15:50
 • 17:15
 • 20:00
 • 11 NIỀM HY VỌNG (C16)
 • 10:30
 • 13:55
 • 20:20
 • DEADPOOL 2 (C18)
 • 08:50
 • 09:50
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:10
 • 14:10
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:40
 • 20:40
 • HẦM MA (C16)
 • 11:20
 • 14:40
 • 17:50
 • 21:00
 • LEO DA VINCI : TRUY TÌM KHO BÁU (P)
 • 09:00
 • 12:25
 • 18:45
 • KIKORIKI: DU HÀNH VƯỢT THỜI GIAN (P)
 • 09:40
 • 13:00
 • 16:10
 • 19:20