ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRONG CÔNG TY   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 16/03/2020 10:32

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRONG CÔNG TY TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ 6 NHIỆM KỲ 2020-2025

Trong 2 ngày 14-15/3/2020 các chi bộ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra ban chi ủy nhiệm kỳ mới.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại