CÔNG TY TỔ CHỨC PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 24/02/2020 10:20

CÔNG TY TỔ CHỨC PHUN THUỐC KHỬ TRÙNG PHÒNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID19

Ngày 19 tháng 2 năm 2020. Công ty tổ chức phun thuốc khử trùng phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID19.

Cho Rạp tháng 8 và các phòng ban trong công ty.Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại