ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 29/06/2020 10:46

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 29/6/2020. Tại trụ sở Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Thành phần tham dự: Gồm Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cùng 62 đoàn viên Công đoàn trong Công ty

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận Hoàn Kiếm. Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công đoàn Công ty đã cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Công ty đã áp dụng nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động đem lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Mọi hoạt động của Công đoàn Công ty luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình trong đội ngũ đoàn viên. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chíÝ kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại