HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 01/08/2019 10:13

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Ngày 01 tháng 8 năm 2019. Ban tổng giám đốc công ty tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ

6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Mai Xuân Phương Tổng giám đốc công ty chủ trì hội nghị

 

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại