TRIỂN KHAI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 10 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THÀNH ỦY   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 26/04/2021 10:27

TRIỂN KHAI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 10 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THÀNH ỦY

Ngày 22.4.2021. Đảng Bộ Công ty TNHH MTV Điện Ảnh Hà Nội. Triển khai học tập trực tuyến quán triệt 10 chương trình 

công tác của Thành ủy Thành Phố Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại