RẠP THÁNG 8 MỞ LẠI CHIẾU PHIM TỪ NGÀY 10/2/2022   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 15/02/2022 09:20

RẠP THÁNG 8 MỞ LẠI CHIẾU PHIM TỪ NGÀY 10/2/2022

Theo Quyết định cuả UBND thành phố Hà Nội về việc mở cua lại dịch vụ chiếu phim từ ngày 10/2/2022

Rạp tháng 8 chính thức mở lại dịch vụ chiếu phim để phục vụ khán giả Thủ Đô

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại