THÔNG BÁO TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI PHIM THEO LỨA TUỔI   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 20/01/2017 08:18

Thông báo Tiêu chí phân loại phim theo lứa tuổi

(Căn cứ thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017)

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. các cơ sở sản xuất, phát hành và phổ biến phim sẽ phân loại phim để 

phổ biến theo lứa tuổi theo các tiêu chí quy định tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL

P - Phim được phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng

C13 - Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 13

C16 - Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 16

C18 - Phim cấm phổ biến đến khán giả ở lứa tuổi dưới 18

Rạp tháng 8 xin trân trọng thông báo


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại