HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 25/01/2018 03:56

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 23 tháng 1 năm 2018 Đảng ủy Ban Tổng giám đốc công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Mai Xuân Phương Tổng giám đốc chủ trì hội nghị.Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại