CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CĐ CÔNG TY   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 23/03/2016 02:58

CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CĐ CÔNG TY THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG ATVSLĐ-PCCN QUẬN HOÀN KIẾM 2016

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty tham gia lễ phát động hưởng ứng 

tuần lễ Quốc gia ANVSLĐ-PCCN lần thứ 18 Quận Hoàn Kiếm năm 2016

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại