BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TỔ CHỨC CHO NỮ CBCNV ĐI LỄ ĐẦU XUÂN BÍNH THÂN 2016 TẠI LẠNG SƠN   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 07/03/2016 09:04

BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TỔ CHỨC CHO NỮ CBCNV ĐI THAM QUAN VÀ ĐI LÊ ĐẦU XUÂN BÍNH THÂN 2016 TẠI LẠNG SƠN

BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TỔ CHỨC CHO NỮ CNVC LAO ĐỘNG CÔNG TY ĐI THAM QUAN VÀ DÂNG HƯƠNG TẠI 

MỘT SỐ ĐỀN CHÙA TẠI LẠNG SƠN NHÂN KỶ NIÊM NGÀY QUỐC TẾ 8/3

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại