Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

TRẠI XÁC SỐNG (C18)

Đạo diễn: David Matalon

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 19/10/2020

Giờ chiếu: 6:45 CH