Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

JOKER - C18

Đạo diễn: Todd Phillips

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 22/10/2019

Giờ chiếu: 2:20 CH