Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

CHÚ VOI BIẾT BAY (P)

Đạo diễn: Tim Burton

Thể loại phim: Tâm Lý Xã Hội

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 17/04/2019

Giờ chiếu: 6:30 CH