Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

CHÚNG TA (C18)

Đạo diễn: Jordan Peele

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 27/03/2019

Giờ chiếu: 1:40 CH