Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

LỌ LEM: CHUYỆN CHƯA KỂ (P)

Đạo diễn: Lynne Southerland

Thể loại phim: Hoạt Hình

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 08/12/2018

Giờ chiếu: 6:00 CH