Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

HÀNG MA TRUYỆN (C16)

Đạo diễn: Chung Thiếu Hùng

Thể loại phim: Hài

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 08/12/2017

Giờ chiếu: 8:50 SA