Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

ANNABELLE: TẠO VẬT QUỶ DỮ (C18)

Đạo diễn: David F. Sandberg

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 14/08/2017

Giờ chiếu: 9:20 CH