HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 13/01/2017 10:23

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Ngày 11 tháng 1 năm 2017 Đảng ủy Ban Tổng giám đốc công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đồng chí Mai Xuân Phương Tổng giám đốc chủ trì hội nghị. 

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại