CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 01/08/2016 10:38

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2016 Đảng ủy Ban Tổng Giám Đốc tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại