TIỆC TẤT NIÊN CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2019   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 01/02/2019 09:37

TIỆC TẤT NIÊN CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2019 TẠI CÔNG TY

Ngày 30 tháng 01 năm 2019. Ban tổng giám đốc công ty tổ chức tiệc tất niên chào đón năm mới 2019 cho toàn thể CBCNV công tyÝ kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại