RẠP THÁNG 8 - ĐỊA CHỈ QUEN THUỘC   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 25/12/2015 02:22

Rạp Tháng 8 Địa chỉ quen thuộc và thuận lợi

Rạp tháng 8 - Địa chỉ quen thuộc và thuận lợi để phục vụ các đơn vị tập thể, nhà trường tổ chức cho Học sinh được xem các bộ phim hay, 

có ý nghĩa Giáo dục tốt trong chương trình ngoại khóa mỗi năm học.

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại