Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
19-25/09/2014
  09:15  |  12:40  |  19:40
19-25/09/2014
  11:05  |  13:10

  NGÔI LÀNG TỬ KHÍ

  Closed door Village

19-25/09/2014
  09:45  |  13:10  |  18:10  |  21:20
19-25/09/2014
  10:00  |  12:00  |  14:00  |  16:00  |  18:00  |  20:00

  TỘI ÁC NGỦ SAY

  Before I go to Sleep
19-25/09/2014
  11:00  |  14:30  |  16:15  |  18:00  |  21:30

  ĐỒI QUỶ ÁM

  Gallow Hill
19-25/09/2014
  11:30  |  14:50  |  16:30  |  19:45

  GIẢI MÃ MÊ CUNG

  The Maze Runner
19-25/09/2014
  09:00  |  15:10  |  17:15  |  19:20  |  21:25

  NGỐ LÀM TRIỆU PHÚ

  Are you here
19-25/09/2014
  10:45  |  12:45  |  14:45  |  16:45  |  18:45  |  20:45


-/ Phòng chiếu 3 và các buổi chiếu trước 18h00 tại Phòng Chiếu 2, Phòng chiếu 4, Phòng chiếu 5 chiếu phụ đề tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Ngố Làm Triệu Phú, Giải Mã Mê Cung, Đồi Quỷ Ám, Tội Ác Ngủ Say, Sát Thủ Tháng Mười Một, Ngôi Làng Tử Khí, Scandal: Hào Quang Trở Lại.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11