Lịch chiếu

LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

Ngày

Phòng chiếu số 1 Phòng chiếu số 2 Phòng chiếu số 3
Phòng chiếu số 4
Phòng chiếu số 5
Thứ 6
18/04/2014

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

12:50
14:45 - 16:40 - 18:35 - 20:30

VỢ QUỶ

12:30 - 18:00

KẺ TRUY SÁT

14:15 - 16:10 - 19:45 - 21:35

12 CON GIÁP

13:50 - 16:00 - 18:15 - 20:30

VỢ QUỶ

15:05 - 19:15

CAPTAIN AMERICA: CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)

12:40 - 16:50 - 21:00

BIỆT ĐỘI CỨU HỎA

17:15 - 19:15 - 21:15

QUẢ TIM MÁU

13:30 - 15:15
Thứ 7
19/04/2014

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

09:00 - 10:55 - 12:50
14:45 - 16:40 - 18:35 - 20:30

VỢ QUỶ

09:00 - 10:45 - 12:30 - 18:00

KẺ TRUY SÁT

14:15 - 16:10 - 19:45 - 21:35

12 CON GIÁP

09:30 - 11:40
13:50 - 16:00 - 18:15 - 20:30

KẺ TRUY SÁT

09:00 - 10:50

VỢ QUỶ

15:05 - 19:15

CAPTAIN AMERICA: CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)

12:40 - 16:50 - 21:00
 

BIỆT ĐỘI CỨU HỎA

09:30
11:30 - 17:15 - 19:15 - 21:15

QUẢ TIM MÁU

13:30 - 15:15
Chủ Nhật
20/04/2014

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

09:00 - 10:55 - 12:50
14:45 - 16:40 - 18:35 - 20:30

VỢ QUỶ

09:00 - 10:45 - 12:30 - 18:00

KẺ TRUY SÁT

14:15 - 16:10 - 19:45 - 21:35

12 CON GIÁP

09:30 - 11:40
13:50 - 16:00 - 18:15 - 20:30

KẺ TRUY SÁT

09:00 - 10:50

VỢ QUỶ

15:05 - 19:15

CAPTAIN AMERICA: CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)

12:40 - 16:50 - 21:00

BIỆT ĐỘI CỨU HỎA

09:30
11:30 - 17:15 - 19:15 - 21:15

QUẢ TIM MÁU

13:30 - 15:15
Thứ 2
21/04/2014

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

09:00 - 10:55 - 12:50
14:45 - 16:40 - 18:35 - 20:30

VỢ QUỶ

09:00 - 10:45 - 12:30 - 18:00

KẺ TRUY SÁT

14:15 - 16:10 - 19:45 - 21:35

12 CON GIÁP

09:30 - 11:40
13:50 - 16:00 - 18:15 - 20:30

KẺ TRUY SÁT

09:00 - 10:50

VỢ QUỶ

15:05 - 19:15

CAPTAIN AMERICA: CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)

12:40 - 16:50 - 21:00

BIỆT ĐỘI CỨU HỎA

09:30
11:30 - 17:15 - 19:15 - 21:15

QUẢ TIM MÁU

13:30 - 15:15
Thứ 3
22/04/2014

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

09:00 - 10:55 - 12:50
14:45 - 16:40 - 18:35 - 20:30

VỢ QUỶ

09:00 - 10:45 - 12:30 - 18:00

KẺ TRUY SÁT

14:15 - 16:10 - 19:45 - 21:35

12 CON GIÁP

09:30 - 11:40
13:50 - 16:00 - 18:15 - 20:30

KẺ TRUY SÁT

09:00 - 10:50

VỢ QUỶ

15:05 - 19:15

CAPTAIN AMERICA: CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)

12:40 - 16:50 - 21:00

BIỆT ĐỘI CỨU HỎA

09:30
11:30 - 17:15 - 19:15 - 21:15

QUẢ TIM MÁU

13:30 - 15:15
Thứ 4
23/04/2014

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

09:00 - 10:55 - 12:50
14:45 - 16:40 - 18:35 - 20:30

VỢ QUỶ

09:00 - 10:45 - 12:30 - 18:00

KẺ TRUY SÁT

14:15 - 16:10 - 19:45 - 21:35

12 CON GIÁP

09:30 - 11:40
13:50 - 16:00 - 18:15 - 20:30

KẺ TRUY SÁT

09:00 - 10:50

VỢ QUỶ

15:05 - 19:15

CAPTAIN AMERICA: CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)

12:40 - 16:50 - 21:00

BIỆT ĐỘI CỨU HỎA

09:30
11:30 - 17:15 - 19:15 - 21:15

QUẢ TIM MÁU

13:30 - 15:15
Thứ 5
24/04/2014

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG

09:00 - 10:55 - 12:50
14:45 - 16:40 - 18:35 - 20:30

VỢ QUỶ

09:00 - 10:45 - 12:30 - 18:00

KẺ TRUY SÁT

14:15 - 16:10 - 19:45 - 21:35

12 CON GIÁP

09:30 - 11:40
13:50 - 16:00 - 18:15 - 20:30

KẺ TRUY SÁT

09:00 - 10:50

VỢ QUỶ

15:05 - 19:15

CAPTAIN AMERICA: CHIẾN BINH MÙA ĐÔNG (3D)

12:40 - 16:50 - 21:00

BIỆT ĐỘI CỨU HỎA

09:30
11:30 - 17:15 - 19:15 - 21:15

QUẢ TIM MÁU

13:30 - 15:15


-/ Buổi chiếu trước 18h00 tại Phòng Chiếu 2, Phòng chiếu 4, Phòng chiếu 5 và phim "12 Con Giáp" chiếu phụ đề tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Kẻ truy sát, Vợ quỷ, Nhiệm vụ cuối cùng.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11