Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
01 - 02/04/2015
  14:10
01 - 02/04/2015
  11:30  |  16:10  |  20:50

  ĐẾ CHẾ ROBOT

  Robot overlords
31/03/2015
  09:30  |  11:15  |  13:00  |  14:45  |  16:30  |  18:15  |  20:00
01/04/2015
  09:10  |  10:50  |  12:30  |  16:40  |  18:20  |  20:00
02/04/2015
  12:30  |  16:40  |  18:20  |  20:00
31/03 - 02/04/2015
  11:00  |  14:30  |  19:45

  DỊU DÀNG

  Gentle
31/03 - 02/04/2015
  09:15  |  12:45  |  16:15  |  18:00  |  21:30
31/03/2015
  10:20  |  12:30  |  14:40  |  16:50  |  19:00  |  21:10
01 - 02/04/2015
  09:20  |  12:30  |  14:00  |  18:40  |  21:20

  ÁM ẢNH BÓNG ĐÊM

  Out of the dark
31/03/2015
  10:15  |  14:00  |  15:45  |  19:30  |  21:15
01 - 02/04/2015
  09:10  |  10:50  |  14:40  |  16:20  |  18:00  |  19:40

  LỌ LEM

  Cinderella
31/03/2015
  10:40  |  12:00  |  14:20  |  17:30  |  21:20
01 - 02/04/2015
  10:40  |  14:20  |  21:20
31/03 - 02/04/2015
  09:00  |  12:40  |  16:20  |  18:00  |  19:40


-/ --:-- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Fast and Furious 7, Dịu Dàng, Quá Nhanh Quá Dữ, Ám Ảnh Bóng Đêm, Những Kẻ Nổi Loạn, Cầu Vồng Không Sắc.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11