Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU

  NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN (3D)

  The Hobbit: The Battle of the five armies

19/12/2014
  12:00  |  14:40  |  17:20
20 - 25/12/2014
  09:20  |  12:00  |  14:40  |  17:20

  NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN (2D)

 
The Hobbit: The Battle of the five armies

19 - 25/12/2014
  10:00  |  18:00  |  20:35
17 - 18/12/2014
  10:15  |  12:00  |  15:30  |  19:00  |  20:45
19 - 23/12/2014
  10:15  |  12:45  |  15:30  |  16:15  |  19:00
24 - 25/12/2014
  10:15  |  15:30  |  19:00

  SÁT QUYỀN

  Kungfu Jungle
17 - 18/12/2014
  13:40  |  17:10
17 - 18/12/2014
  10:45  |  12:30  |  14:15  |  16:00  |  17:45  |  19:30  |  21:15
19 - 23/12/2014
  11:30  |  13:15  |  15:00  |  16:45  |  18:30  |  20:15
24 - 25/12/2014
  12:45  |  16:15

  BỘ BA LẬP DỊ

  Horrible Bosses
17 - 18/12/2014
  11:30  |  15:20

  CHUỘC TỘI

  Mea Culpa
17 - 18/12/2014
  09:10  |  16:20  |  18:00

  TRÒ ĐÙA LÚC NỬA ĐÊM

  O.T Ghost Overtime
17 - 18/12/2014
  10:50  |  12:40  |  14:30  |  19:40
17 - 18/12/2014
  09:30  |  11:15  |  13:00  |  14:45  |  16:30  |  18:15  |  20:00  |  21:30
19 - 24/12/2014
  09:00  |  10:45  |  12:30  |  14:15  |  14:30  |  16:00  |  17:45  |  19:30  |  20:00  |  21:15
25/12/2014
  10:00  |  11:45  |  13:30  |  14:30  |  20:00  |  21:00

  SỢ HÃI TỘT ĐỘ

  In the dark
17 - 18/12/2014
  09:40  |  13:30  |  17:20  |  19:10  |  21:00
19 - 25/12/2014
  12:00  |  13:45  |  17:15  |  20:45
24 - 25/12/2014
  11:20  |  15:20  |  21:00
24 - 25/12/2014
  09:30  |  13:30  |  17:30  |  19:15
25/12/2014
  15:20  |  18:10


-/ ---:--- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Tốc Độ & Đường Cong, Chung Cư Ma, Để Mai Tính 2, Sợ Hãi Tột Độ, Chuộc Tội, Bộ Ba Lập Dị, Trò Đùa Lúc Nửa Đêm, Bí Ẩn Kim Tự Tháp, Sát Quyền, Hương Ga.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11