Lịch chiếu

LỊCH CHIẾU PHIM

TÊN PHIM
NGÀY GIỜ CHIẾU
 NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI (2D) 29-30/7/2015    10:00  |  13:10  |  15:00  |  17:20  |  19:50
 NGƯỜI KIẾN (3D)  29-30/7/2015    12:30  |  17:30
 NGƯỜI KIẾN (2D)  29-30/7/2015    09:50  |  12:00  |  14:10  |  16:20  |  18:30  |  20:40
 TRUY LÙNG QUÁI YÊU (2D) 29-30/7/2015   12:00  |  14:10  |  15:50  |  18:00  |  21:20
 MINIONS (2D) 29-30/7/2015   09:10  |  10:50  |  12:30  |  14:10  |  18:00  |  19:40
 TRÙNG QUỶ 29-30/7/2015   09:00  |  10:30  |  16:20  |  20:00  |  21:30
 KHUẤY ĐẢO HOLYWOOD 29-30/7/2015   09:10  |  21:30
 NGÔI TRƯỜNG MA QUÁI 29-30/7/2015    11:20  |  15:30  |  19:40
  */ --:--: GIỜ CHIẾU THUYẾT MINH TIẾNG VIỆT
  */ PHIM CẤM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI: TRÙNG QUỶ, NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI