Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
 AVENGERS: ĐẾ CHẾ ULTRON (3D)           28-30/04/2015   09:45 - 12:15 - 14:45 - 17:15 - 19:45

 
 AVENGERS : ĐẾ CHẾ ULTRON (2D)

28-30/04/2015
  10:30 - 13:00 - 15:30 - 18:00 - 20:30

  FAST & FURIOUS 7 (2D)               NC16

28-30/04/2015
  11:15 - 13:45 - 16:15 - 20:45

  LỌ LEM

  Cinderella
28-30/04/2015
 09:00

  BA LẦN CHÊT HỤT                                NC16

  Kill me three times

28-30/04/2015
  11:40 - 14:50 - 19:30 - 21:10
  VỤ BẮT CÓC THẾ KỶ                       NC16               Kidnapping Mr Heineken                                        28-30/04/2015     16:30 - 18:00 - 19:45                                                              
  OAN HỒN  28-30/04/2015   10:10 - 13:20 - 16:30 - 18:00
  MA DAI   28-30/04/2015   09:15 - 11:00 - 12:50 - 14:40 - 18:45 - 21:30


-/ --:-- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.
 Các bạn vui lòng truy cập Facbook      https://www.facebook.com/RapThang8?ref=hl


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11