Lịch chiếu

LỊCH CHIẾU PHIM
NGÀY 26/06 đến 02/07/2015

TÊN PHIM
GIỜ CHIẾU
  KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS (3D)   08:30  |  10:45  |  13:00  |  15:15  |  17:30  |  19:45
  KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS (2D)   09:10  |  11:25  |  21:00
  ĐỨA CON ZOMBIE   11:00  |  12:10  |  14:30  |  18:00  |  21:20
  THẾ GIỚI KHỦNG LONG (2D)   10:15  |  12:30  |  14:45  |  17:00  |  19:15
  BIỆT ĐỘI TỬ THẦN   09:10  |  12:40  |  16:10  |  19:40  |  21:30
  QUYÊN   13:40  |  15:30  |  17:20  |  19:10  |  21:30  
  ĐIỆP VIÊN SIÊU ĐẲNG   10:20  |  14:00  |  15:50  |  17:40  |  19:30
  */ --:--: GIỜ CHIẾU THUYẾT MINH TIẾNG VIỆT
  */ PHIM CẤM TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI: ĐỨA CON ZOMBIE, ĐIỆP VIÊN SIÊU ĐẲNG, QUYÊN, BIỆT ĐỘI TỬ THẦN,  KẺ HỦY DIỆT