Lịch chiếu


LỊCH CHIẾU PHIM RẠP THÁNG 8

TÊN PHIM
NGÀY
GIỜ CHIẾU
31/10 - 06/11/2014
  11:00  |  16:10  |  21:20
31/10 - 06/11/2014
  11:00  |  16:15  |  18:00
31/10 - 06/11/2014
  12:10  |  21:15

  BÀN TAY CỦA QUỶ

  The Davil's hand
31/10 - 06/11/2014
  09:20  |  12:50  |  14:30  |  18:00  |  19:40
31/10 - 06/11/2014
  10:20  |  14:15  |  16:00  |  17:45  |  19:30
31/10 - 06/11/2014
  10:00  |  12:40  |  15:20  |  18:00  |  20:40
31/10 - 06/11/2014
  09:15  |  12:45  |  14:30  |  19:45  |  21:30
31/10 - 06/11/2014
  09:30  |  11:15  |  13:00  |  14:45  |  16:30  |  18:15  |  20:00


-/ ---:--- giờ chiếu phim thuyết minh tiếng Việt.
-/ Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi: Hương Ga, Trò Chơi Gọi Hồn, Cô Gái Mất Tích, Bàn Tay Của Quỷ, Jone Wick, Annabelle.
-/ Lịch chiếu có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng liên hệ trước khi đến Rạp.


Mọi chi tiết xin liên hệ: 04. 38 25 39 11