LICH CHIẾU PHIM DỰ GIẢI CÁNH DIỀU 2017 TẠI RẠP THÁNG 8   Sửa Xem lịch sử tin bài Cập nhật lúc: 05/04/2018 02:52

LICH CHIẾU PHIM DỰ GIẢI CÁNH DIỀU 2017 TẠI RẠP THÁNG 8

TỪ NGÀY 09/04 - 13/04/2018 RẠP THÁNG 8 TRÂN TRỌNG TRÌNH CHIẾU CÁC BỘ PHIM THAM DỰ GIẢI CÁNH DIỀU 2017
- PHIM: EM CHƯA 18                     THỜI GIAN 09h00 NGÀY 09/04/2018 TẠI PHÒNG CHIẾU SỐ 2

- PHIM: MẸ CHỒNG.                       THỜI GIAN 09h00 NGÀY 10/04/2018 TẠI PHÒNG CHIẾU SỐ 2

- PHIM: CÔ BA SÀI GÒN                THỜI GIAN 09h00 NGÀY 11/04/2018 TẠI PHÒNG CHIẾU SỐ 2

- PHIM: SẮC ĐẸP NGÀN CÂN       THỜI GIAN 09h00 NGÀY 12/04/2018 TẠI PHÒNG CHIẾU SỐ 2

- PHIM ĐẢO CỦA DÂN NGỤ CƯ    THỜI GIAN 09h00 NGÀY 13/04/2018 TẠI PHÒNG CHIẾU SỐ 2

GIẤY MỜI PHÁT MIỄN PHÍ TẠI QUẦY VÉ RẠP THÁNG 8. 
Chi tiết liên hê: 043.825.3911

Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại