PRETORIA: PHI VỤ ĐÀO TẨU

Ngày khởi chiếu: 02/04/2020 12:00:00 SA

Đạo diễn: Francis Annan

Diễn Viên Daniel Radcliffe, Ian Hart

Loại phim: Hành động - Tội phạm

Thời lượng: 100 Phút

Xuất xứ: Mỹ

Bộ phim dựa trên cuộc vượt ngục có thật vào năm 1978 tại nhà tù khét tiếng Pretoria, Nam phi của hai tù nhân chính trị Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) và Stephen Lee (Daniel Webber) .

Không có lịch chiếu nào được tìm thấy!