Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

ĐIỀU ƯỚC (P)

Đạo diễn: Chris Buck (Frozen & Frozen 2), Fawn Veerasunthorn

Thể loại phim: Hoạt Hình

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 04/12/2023

Giờ chiếu: 8:00 CH