Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

AVATAR PHIÊN BẢN MỞ RỘNG 1 (2D-C13)

Đạo diễn: James Cameron

Thể loại phim: Thần Thoại, Viễn Tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 04/10/2022

Giờ chiếu: 2:00 CH