Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

BULLET TRAIN - SÁT THỦ ĐỐI ĐẦU (C18)

Đạo diễn: David Leitch

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 14/08/2022

Giờ chiếu: 3:00 CH