Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

THẾ GIỚI KHỦNG LONG: LÃNH ĐỊA (C13)

Đạo diễn: Colin Trevorrow

Thể loại phim: Viễn Tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 23/06/2022

Giờ chiếu: 8:20 CH