Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

SONG SONG (C13)

Đạo diễn: Nguyễn Hữu Hoàng

Thể loại phim: Hồi hộp, Ly kỳ

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 12/04/2021

Giờ chiếu: 2:30 CH