Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

MORTAL KOMBAT: CUỘC CHIẾN SINH TỬ (C18)

Đạo diễn: Simon McQuoid

Thể loại phim: Giả tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 10/04/2021

Giờ chiếu: 6:00 CH