Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

GODZILLA ĐẠI CHIẾN KONG (C13)

Đạo diễn: Adam Wingard

Thể loại phim: Giả tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 08/04/2021

Giờ chiếu: 4:00 CH