Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

LỜI XƯNG TỘI SỐ 8 (C18)

Đạo diễn: Lee Chul Min

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 05/03/2021

Giờ chiếu: 2:30 CH