Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

ĐẠI DỊCH XÁC SỐNG (C18)

Đạo diễn: Johnny Martin

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 25/10/2020

Giờ chiếu: 8:40 CH