Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

DOCTOR SLEEP: KÝ ỨC KINH HOÀNG - C18

Đạo diễn: Mike Flanagan

Thể loại phim: Kinh dị - Giả tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 05/12/2019

Giờ chiếu: 11:00 SA