Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG: THẢM SÁT - C16

Đạo diễn: Johannes Roberts

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 10/10/2019

Giờ chiếu: 4:30 CH