Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

NHÀ TRẮNG THẤT THỦ: KẺ PHẢN BỘI - C18

Đạo diễn: Ric Roman Waugh

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 12/09/2019

Giờ chiếu: 12:50 CH