Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

GÃ HỀ MA QUÁI 2 - C18

Đạo diễn: Andy Muschietti

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 11/09/2019

Giờ chiếu: 6:30 CH