Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

BÃO TRẮNG 2: TRÙM Á PHIỆN

Đạo diễn: Khâu Lễ Đào

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 14/08/2019

Giờ chiếu: 2:00 CH