Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

NỤ HÔN MA QUÁI - C18

Đạo diễn: Sitisiri Mongkolsiri

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 13/06/2019

Giờ chiếu: 6:30 CH