Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH TOÀN CẦU - C13

Đạo diễn: F. Gary Gray

Thể loại phim: Hành Động, Hài

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 13/06/2019

Giờ chiếu: 8:45 CH