Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

CHÚA TỂ GODZILLA - C13

Đạo diễn: Michael Dougherty

Thể loại phim: Hành động, Viễn tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 13/06/2019

Giờ chiếu: 6:10 CH