Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

ALADDIN (LT) - P

Đạo diễn: Guy Ritchie

Thể loại phim: Viễn Tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 13/06/2019

Giờ chiếu: 1:40 CH