Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

QUỶ ĐỎ (C18)

Đạo diễn: Neil Marshall

Thể loại phim: Hành Động - Giả tưởng

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 17/04/2019

Giờ chiếu: 6:50 CH