Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

MA QUÁI (C18)

Đạo diễn: Paulo Leite

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 14/01/2019

Giờ chiếu: 8:15 CH