Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

LỜI NHẮN CỦA OAN HỒN (C16)

Đạo diễn: Scott Speer

Thể loại phim: Kinh Dị

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 14/10/2018

Giờ chiếu: 2:30 CH