Bạn chưa đăng nhập? Nếu bạn chưa có tài khoản hãy Đăng kí

ĐẠI CHIẾN THÀNH ANSI (C18)

Đạo diễn: Kim Kwang-sik-I

Thể loại phim: Hành Động

Kiểu phim: 2D

Ngày chiếu: 11/10/2018

Giờ chiếu: 8:10 CH